DEN AKUTA ELKRISEN

”Ökad energiproduktion är viktigaste ekonomifrågan”

Bild: Johan Nilsson/TT

Inflationsoron och risken för ett högre ränteläge eldas på av höga energipriser. Det har gjort energiproduktionen till viktigaste ekonomifrågan, skriver Di:s ledarskribent Henrik Westman.

USA och Europa håller andan inför den stigande inflationen. Prisökningstakten kan nu jämföras med de på 1980-1990-talen.

Orsakerna är många: obalanser i utbud och efterfrågan och ett upptrissat löneläge i flera länder, båda föranledda av covid. Men en stor bakomliggande orsak är energipriserna, vilket vi redan nu kan på våra elräkningar.

Knäckfrågan är hur länge inflationen kommer att hålla i och om det i sin tur motiverar centralbanker att höja räntorna för en längre period – och därigenom stänga kapitlet för ett historiskt lågränteläge.

Mycket av det beror på om energipriserna är övergående eller om de är här för att stanna. Det är tillräckligt sårbart att Europas största industrination Tyskland, är beroende av rysk naturgas inom ramen för Nord Stream-projektet, inte minst under rådande geopolitiska spänningar.

Det finns också en risk att omställningen från fossila bränslen till en grönare ekonomi riskerar att leda till en varaktigt högre inflation.

"Energipolitiken tycks vara på väg att bli lika viktig som penningpolitiken. Ökad elproduktion är inte bara en fråga för det gröna klustret i Norrland med Northvolt, H2 Green Steel och Hybrit, utan även för hela den svenska ekonomin", skriver Westman.

Dagens industri: Ökad energiproduktion är viktigaste ekonomifrågan