KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Minska risken för klimatinvesteringar”

Svante Axelsson, nationell samordnare för klimatinitiativet Fossilfritt Sverige. Arkivbild. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Klimat (TT)

Det finns sätt för regeringen att stötta klimatinvesteringar utan att skjuta till skattepengar, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, på Dagens Nyheters debattsida.

På torsdag lämnar Fossilfritt Sverige in ett strategidokument till regeringen, där man har 24 förslag för hur industrins omställning ska finansieras.

Investeringsviljan finns, skriver Axelsson, men riskerna är för stora.

Sittande och kommande regeringen bör därför dubblera de gröna kreditgarantierna till 160 miljarder kronor och låta dem gälla för lån under 500 miljoner kronor. Dessutom bör man ge ut omställningslån i tidiga skeden till projekt eller företag med hög risk och starta nischade investeringsfonder för nya och växande företag, skriver Axelsson.

Man bör även införa en mäklartjänst för att matcha investeringar, vägleda i den flora av stödsystem som finns i Sverige och EU samt bilda ett centrum för expertkompetens.

Syftet är "att stärka det privata kapitalets möjligheter att investera och påskynda transformationen genom att erbjuda tjänster som de privata aktörerna har svårt att genomföra", skriver Axelsson.

Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen 2015 och tar fram planer för att göra svensk industri oberoende av fossila råvaror. Initiativet samlar både privata och offentliga aktörer.