DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

”Mer fortbildning krävs – inte avslag i mängder”

Bild: Nora Lorek/TT

Yrkeshögskolans korta yrkesinriktade kurser är mycket efterfrågade. Frågan är varför tilldelningen av platser är så blygsam, skriver bland andra Fredric Skälstad, Almega, på SvD Debatt.

Så många som 5 600 arbetsgivare blir nekade satsningar på fortbildning. Det står klart sedan Myndigheten för yrkeshögskolan publicerat vilka nya korta utbildningar som beviljas stöd under 2021 och 2022. Av ungefär 700 ansökningar är det bara omkring 100 som har godkänts, skriver Jenny Sundborg, Yrkes­högskole­förbundet, och Fredric Skälstad, Almega Utbildnings­företagen.

De menar att besvikelsen nu stor i många branscher. Bakom varje ansökan finns företag och organisationer som behöver utveckla sin kompetens. Arbetsgivarna har slitit för att belägga sina behov av en viss kompetens. Ändå blev det avslag, menar debattörerna.

”Nu hoppas vi att regeringen och samarbets­partierna tänker nytt, stort och framför allt rätt. Gör en storsatsning på korta kurser inom yrkeshögskolan”, skriver debattörerna i SvD.

SvD: ”Mer fortbildning krävs – inte avslag i mängder”