JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

”Mångfald nås bäst med bred kompetent rekryteringsbas”

Bild: Mostphotos

Vi borde sluta prata om kön när det gäller näringslivet, skriver näringslivsveteranerna Marianne Hamilton och Annika Berglund på DI Debatt.

De menar att kvinnor med driv och kompetens uppnår av egen kraft ledande befattningar.

”Den som är bäst lämpad och har relevanta meriter bör få jobbet. Detta är ett absolut måste för att ett svenskt bolag ska lyckas i den allt hårdnande konkurrensen på världsmarknaden”, skriver de.

DI Debatt: Glöm mål och kvotering, mångfald nås bäst med bred kompetent rekryteringsbas

Om debattörerna:

Marianne Hamilton, Senior Vice President och medlem i Atlas Copcos ledningsgrupp 1991-2007.

Annika Berglund, Senior Vice President och medlem i Atlas Copcos ledningsgrupp 1998-2018.

Driver gemensamt förlaget Advice To My Dear Daughter