EU:S FRAMTID

M: Sverige måste stoppa EU:s taxonomiförslag

Elisabeth Svantesson, ekonomisk talesperson för Moderaterna. Bild: Henrik Montgomery/TT

Svensk vattenkraft och svenskt skogsbruk kan komma att klassas som icke hållbart. Det är helt sanslöst, skriver Elisabeth Svantesson och andra moderater på Di Debatt.

EU-kommissionen presenterade i slutet av april ett förslag om så kallad taxonomi, att klassa investeringar som hållbara och inte hållbara. Kommissionens förslag innebär ett stort hot mot svensk vattenkraft och skog samtidigt som svensk kärnkraft är lagd åt sidan, skriver företrädarna för Moderaterna.

”Kommissionens förslag är inte teknikneutralt, de frångår forskning, kärnkraft är bortlyft, fossil naturgas på väg att inkluderas som hållbart, samt förslagen kring vatten och skog är så formulerade att svensk vattenkraft och svenskt skogsbruk kan komma att klassas som icke hållbart. Det är helt sanslöst och något moderaterna aldrig kan acceptera”, skriver Elisabeth Svantesson och andra moderater i Di.

Di Sverige måste stoppa EU:s taxonomiförslag

Svenskt Näringsliv: Få ljuspunkter i EU-kommissionens nya taxonomiförslag