DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Analys: Löfvens jobbfiasko har blivit en ödesfråga för Sverige

Bild: Christine Olsson/TT

Löfvens löfte om ett Sverige med lägst arbetslöshet i Europa är ett totalt misslyckande. Att inget görs för att lösa problemet har lett till att det blivit en ödesfråga för Sverige, skriver Henrik Mitelman i en analys i Di.

Få länder är lika dåliga som Sverige på att skapa jobb, och framförallt är det invandrade svenskar som står utanför arbetsmarknaden, skriver Henrik Mitelman. Bland utrikesfödda är arbetslösheten 20 procent, vilket går att jämföra med cirka 5 procents arbetslöshet hos infödda svenskar.

Sverige bör vända blicken mot andra länder, och vilka lösningar som fungerat för dem, menar Henrik Mitelman. Framförallt bör det bli lättare att få tillstånd för att driva verksamhet i Sverige, och flexibilitet bör vara en ledande term.

”Det som överraskar mest är varför regeringen så ensidigt fokuserar på dem som redan har ett jobb. Konjunkturer går upp och ner. Just nu är det glada miner för oss som har allt. Men Sveriges väl och ve står och faller med dem som inte har det”, skriver Henrik Mitelman.

Di: Bara Spanien, Italien och Grekland har högre andel arbetslösa.