DEN AKUTA ELKRISEN

LO och Svenskt Näringsliv: Göteborgs framtid hänger på trygg elförsörjning

Bild: Mostphotos

Både arbetsgivare och fack oroar sig för att bristande elförsörjning hotar Göteborgsregionens utveckling, skriver LO och Svenskt Näringsliv i en debattartikel i GP.

Idag är i princip all verksamhet helt beroende av elektricitet. För att kunna utveckla näringslivet, skapa fler arbetstillfällen och samtidigt ställa om för att möta klimatmålen måste det finnas stabil tillgång på fossilfri, konkurrenskraftigt prissatt el som möter industrins behov, menar Bengt Forsling, distriktschef LO i Västsverige och Rudolf Antoni, regionchef Västra Götaland, Svenskt Näringsliv.

”Elpriserna skenar i södra Sverige. Det drabbar både företag och privatpersoner hårt. Därför krävs nu en tidigarelagd utbyggnad av stamnätet och att Svenska kraftnäts arbete med att förbättra överföringsförbindelser påskyndas”, skriver duon i GP.

Göteborgs framtid hänger på trygg elförsörjning