E-HANDELNS UTVECKLING

”Ljusning i EU:s momsdjungel – men mer kan göras”

Bild: Claudio Bresciani/TT

Trots förbättringar i EU:s momsdjungel behövs ytterligare harmonisering av medlemsländernas skatteregler. En mindre administrativt tyngd e-handel bäddar för stor tillväxtpotential, skriver branschrepresentanten Erik Olofsson på Realtid debatt.

I Sverige uppger över 70 procent av e-handelsföretagen osäkra på om de efterlever de lokala momsreglerna inom EU, det är förståeligt då momssatserna för varor och tjänster är minst sagt förvirrande, skriver Erik Olofsson, Nordenchef på betalföretaget Stripe på Realtids debattsida.

"Bara i Sverige har vi tre olika momsnivåer: 6 procent, 12 procent och 25 procent. Om du som företag idag är verksam på EU:s inre marknad innebär det att du måste hålla koll på momsreglerna i 27 olika länder", skriver han.

Men nu finns det ljusning i sikte. E-handelsföretag som omsätter mer än 10 000 euro från försäljning inom EU kan numera använda sig av EU-tjänsten ”One-Stop-Shop” (OSS), som innebär att momsregistreringen kan ske centralt. Det har minskat den adminstrativa bördan. Men mer kan göras. Än kvarstår utmaningen att ta reda på vilka lokala regelverk som gäller kring moms

Erik Olofsson efterfrågar en ökad harmonisering av nationella bestämmelser. Det avgörande för en fri inre marknad, inte minst i en spirande teknikmarknad.

"Näthandeln är en viktig motor i EU:s ekonomi och det är där den stora tillväxtpotentialen finns – en viktig faktor för Europa", avslutar han.

Realtid debatt: Ljusning i EU:s momsdjungel – men mer kan göras