KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Ledare: Sverige ska inte stå utanför när världen går mot kärnkraft

Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Allt fler länder inser att kärnkraft är nödvändig för att klara klimatmålen och säkra en stabil energiförsörjning. När världen går mot mer kärnkraft bör Sverige inte stå utanför, skriver ledarredaktionen på Nya Wermlands-tidningen.

Frankrike, Storbritannien och Finland är några av de länder som nu satsar på kärnkraft för att minska användningen av fossila bränslen.

”Då den internationella opinionen vänder tycks Sveriges decenniegamla motstånd mot kärnkraft allt underligare” skriver ledarredaktionen som anser att Sverige bör ta plats på den internationella arenan som en ledande kärnkraftsnation.