DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Ledare: Naturvårdsverket försöker göra en ny Preemraff

MALMÖ 2021-01-12 Sveriges rikes lag - lagbok och dommarklubba - tingsrätten i Malmö ( Malmö tingsrätt ). Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090 Bild: Johan Nilsson/TT

Efter regeringens ingripande mot Preemraff vill Naturvårdsverket att regeringen griper in i ännu en domstolsprocess. Det är svårt att inte se det som politisk myndighetsaktivism, skriver Peter Wennblad på SvD:s ledarsida.

2019 valde regeringen att ta över frågan Preems raffinaderi i Lysekil från Mark- och miljööverdomstolen.

Nu vill Naturvårdsverket att regeringen fattar beslut om kraftvärmeverk som Stockholms stads och Fortums gemensamma energibolag Stockholms Exergi vill bygga i området Lövsta i Hässelby.

Bygget, som betraktas som en bärande del i stadens strategi att vara fritt från fossila bränslen till 2040, är komplicerad. Platsen där den ska ligga är en före detta soptipp och enligt miljölagstiftningen måste Stockholms Exergi visa för Mark- och miljödomstolen att man kan sanera marken och sjöbotten på ett säkert sätt.

Men innan Stockholms Exergi hunnit slutföra sina omfattande utredningar om hur saneringen ska genomföras har Naturvårdsverket bestämt sig för att föregripa den juridiska processen.

Det är svårt att inte tolka mönstret i Naturvårdsverkets agerande som politisk aktivism, skriver Peter Wennblad.