EU:S FRAMTID

Ledare: EU-kommissionen har fått storhetsvansinne

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Bild: Francisco Seco

Bara EU-byråkraterna tycker att en social taxonomi är en bra idé, skriver Karin Pihl på GP:s ledarsida.

EU:s har lagt fram ett förslag om en social taxonomi, vilket ska innebära att kapitalflödet inom unionen ska riktas till investeringar som ”förbättrar levnadsstandarden”, speciellt för utsatta grupper. Karin Pihl menar att detta i grund och botten är en dålig idé. Att EU sätter krav som företag ska rätta sig efter gagnar i detta fall bara byråkraterna själva, menar hon.

Ledarskribenten menar att taxonomin är ytterligare ett exempel på strategier som EU använder sig av för att förflytta bestämmanderätten från medlemsländerna till EU-kommissionen. Som exempel lyfter hon att det inte är finansmarknadens uppgift att leverera stöd till funktionsnedsatta – det ansvaret ligger på den svenska välfärdsstaten.

”Den sociala taxonomin är ytterligare ett exempel i raden på att EU-politiker och tjänstemän glömt bort vad deras kärnuppgifter är. Risken är att det undergräver det demokratiska stödet för unionen”, skriver Karin Pihl.

GP: ”En effekt av förslaget som är uppenbar redan på idéstadiet är att det kommer skapa en administrativ koloss”