Ledare: Ett val mellan arbetslinje och bidragslinje

Nu vet vi vilka alternativ som finns, en är regeringens bidragslinje och den andra oppositionens arbetslinje, skriver Tobias Wikström i en Di-ledare.

Regeringens budget med familjevecka och skattesänkningar för alla slags inkomster och oppositionens budget, utan familjevecka, men med jobbskatteavdrag för dem som arbetar samt en skattesänkning för ålderspensionärer, är alternativen som finns att välja mellan.

”Rent innehållsmässigt kunde det knappast vara tydligare – budgetalternativen handlar om bidragslinjen mot arbetslinjen. Det förebådar ett val som handlar om vänsterpolitik mot högerpolitik”, skriver Tobias Wikström i Di.

Ett val mellan arbetslinje och bidragslinje