REGELKRÅNGLET

Ledare: Cementkrisen långt ifrån ”inställd”

Det är oroande när avgående näringsminister Ibrahim Baylan hävdar att cementkrisen är inställd. Det är den inte, menar Tobias Wikström i en Di-ledare.

Regeringen fattade på torsdagseftermiddagen beslut om att ge Cementa tillstånd till fortsatt kalkstensbrytning fram till utgången av 2022. Men det är en oroande inställning som avgående näringsminister Ibrahim Baylan gav uttryck för ”att den förmodade cementkrisen är inställd.”

Tobias Wikström är mycket kritisk mot uttalandet.

”Cementkrisen, den som Ibrahim Baylan nu anser sig ha ställt in, handlade inte om att det fanns obruten kalksten inom det tidigare tillståndet, utan om framtiden...cementkrisen är något mycket större. Den handlar om råvaruförsörjningen för bostäder och infrastruktur för många år framöver. Batterifabriker, vindkraftverk, nya stambanor och bostäder behöver betong”, skriver han.

Cementkrisen långt ifrån ”inställd”