KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Låt fastighetsbranschen ta större ansvar i klimatomställningen”

Bild: FREDRIK PERSSON

Föråldrade regelverk hindrar fastighetsbranschen från att ta en central roll i arbetet för en grön omställning. Detta måste ändras, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, och företrädare för fastighetsbranschen, på Di debatt.

Fastighetsbranschen har goda möjligheter att bidra till utsläppsminskningar, genom deras inflytande över bland annat val av byggmaterial och energianvändning. Men daterade regelverk bromsar den gröna utveckling som branschen står inför, menar debattörerna, som föreslår fem beslut som nödvändiga för att skapa rätt förutsättningar:

  1. Flexibel användning av befintliga fastigheter måste underlättas.
  2. Slopade utsläppskrav för nybygda hus.
  3. Förändra regelverket kring lokala nät för att främja delning av energi.
  4. Slopa parkeringsnormen och inför mobilitetsnorm.
  5. Utveckla prissättningen av fjärrvärme för att främja energieffektivisering.

”Detta är de lågt hängande frukterna som i flera fall också lyfts fram av olika utredningar. Om dessa förslag genomförs kan fastighetsbranschen skapa marknader för fossilfria material och bidra till elektrifieringen av både industrin och transporterna samtidigt som det blir möjligt att skapa fler och attraktivare bostäder”, skriver debattörerna.

Di: Växthusgasutsläppen från bygg- och fastighetssektorn uppgår till cirka 12 miljoner ton per år.