KRIGET I UKRAINA

Krönika: Storföretagens flykt försvagar Putin

Bild: Maxim Marmur

När storföretag som Ikea och Apple lämnar Ryssland bidrar det till att sätta press på Putinregimen. Globaliseringens kritiker tvingas nu inse att multinationella företag är långt ifrån de amoraliska aktörer de ofta beskrivits som, skriver Johanna Grönbäck i en krönika i Smedjan.

Multinationella företag har funnits i Ryssland i 30 år, men nu stänger eller pausar de stora bolagen sina verksamheter i landet.

Att globala företag har stor makt har från flera håll beskrivits som problematiskt, menar Grönbäck.

”Men det som beskrivits som ett problem har under de senaste veckorna visat sig vara en fördel. I den internationella ordningen märks också marknaden. På den koordineras de många kundernas gemensamma dygder och moral till en stark kraft, och kan genom utebliven köpkraft straffa både företag och regeringar”, skriver Johanna Grönbäck i Smedjan.

Smedjan: Storföretagens flykt försvagar Putin