DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Runnberg: Fråga dina kommunpolitiker om de planerar höja taxorna

Foto: Helena Landstedt / TT

Vad får du för skattepengarna i din kommun? Utöver kommunalskatten betalar du också taxor. På många håll riskerar dessa att öka rejält, skriver Jens Runnberg i en DN-ledare.

En fråga går ofta under jorden när en stor del av den kommunala verksamheten diskuteras – VA-systemet. Kapacitet och driftsäkerhet debatteras sällan trots att fler rankar VA-infrastrukturen som viktigare än elnätet för att samhället ska fungera.

”Branschorganisationen Svenskt vatten visade i en stor studie häromåret att nästan åtta av tio kommuner inte möter kraven på ekonomisk framförhållning...Det kommer i genomsnitt att handla om 60-100-procentiga höjningar av taxorna de kommande 20 åren”, skriver Jens Runnberg och menar att väljare kommer att behöva ställa besvärliga frågor om kommande avgiftshöjningar även i kommuner.

Jens Runnberg: Fråga dina kommunpolitiker om de planerar höja taxorna efter valet