DEN SVENSKA INDUSTRIN

Industrirådet: Underhåll, el och isbrytare är vad industrin behöver

Sjöfartsverkets isbrytare Oden. Bild: Pontus Lundahl/TT

Industrins parter anser att tre områden måste prioriteras i ett nytt säkerhetspolitiskt läge, uppger de på DN Debatt.

Företrädare för arbetsgivare och fackförbund i Industrirådet menar att det behövs anpassningar i den nationella planen för infrastruktur.

Tre områden måste prioriteras: underhåll av befintliga vägar och järnvägar, elektrifiering och en ny isbrytarflotta finansierad av staten, skriver företrädarna i Industrirådet på DN Debatt.

”Underhåll, el och isbrytare är vad industrin behöver”