DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

”Helt nödvändigt att slå ihop regioner”

En sammanslagning av regioner och kommuner är en av de viktiga reformer som behövs för att förbättra svensk välfärd. Det skriver Jonas Frycklund, tillförordnad chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv på SvD Debatt.

Sverige ligger efter i välfärdsuppdraget på flera fronter. Digitaliseringen i skolan och vården släpar efter, vårdköerna ökar, vårdgarantin kan inte uppfyllas. Generellt ser vi en minskad produktivitet inom regionerna och kommunerna, visar en färsk rapport från organisationen.

Nu pekar debattförfattarna ut fyra nyckelområden för att klara välfärdens långsiktiga utmaningar.

Ett av dem är att minska antalet regioner från dagens 21 till cirka 4–7 stycken. Det skulle skapa en lättare samordning och högre effektivitet.

Vidare bör staten investera i en ökad digitalisering, styrmedel för att upprätthålla vårdgarantin och att skärpa minimikraven för kommunerna och regionerna vad gäller kvalitet och effektivitet med uppföljning.

Om inget görs kommer välfärdens problem att fördjupas, varnar debattförfattarna.

SvD Debatt: ”Helt nödvändigt att slå ihop regioner”