DEBATTEN OM FRISKOLORNA

”Friskolors villkor är felaktigt beskrivna”

Bild: Gorm, Kallestad

Det är tydligt att viktiga detaljer glöms bort eller utelämnas i debatten om friskolors ersättning. Frågor som i slutänden kokar ner till vilken rätt enskilda elever ges till en likvärdig skola, skriver flera friskolerepresentanter på Dagens Juridiks debattsida.

Debattförfattarna menar att det finns stora skillnader i kommunens ersättningsnivåer till en kommunal jämfört med en friskola. Faktum är att skolpengen till friskolor är 8 procent lägre på grunder som är helt orimliga.

Det är tydligt att kommunens beräkning av pengen verkar inte utgå från socioekonomiska förutsättningar och den enskilde elevens behov. Det skapar ett system som missgynnar eleverna som valt en friskola. I praktiken stor skillnad när det gäller att ge eleverna samma ekonomiska förutsättningar oavsett vilken skola de väljer.

”Vi önskar ett bättre sätt att beräkna skolpeng, som är tydligt och transparent och som både utgår från socioekonomiska förutsättningar och den enskilde elevens behov och säkrar likvärdigheten för eleverna – oavsett vilken skolhuvudman de valt”, skriver debattförfattarna.

Dagens Juridik: Debatt: ”Friskolors villkor är felaktigt beskrivna”