DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Företagare: Utvecklingen går åt fel håll

Företagarnas vd Günther Mårder. Arkivbild. Bild: Carl-Olof Zimmerman/TT

Ekonomi (TT)

Sex av tio av landets företagare tycker att utvecklingen i Sverige går åt fel håll, och över hälften av dem anser att regeringen sköter sin uppgift ganska eller mycket dåligt, skriver intresseorganisationen Företagarna i en debattartikel i Dagens Industri.

Organisationen hänvisar till en Novusundersökning där man frågat 3 000 småföretagare om förtroendet för politiker och vilka frågor som de tycker är viktigast just nu.

Undersökningen visar att endast var fjärde företagare har väldigt eller ganska stort förtroende för regeringens ministrar, enligt Företagarna. Den visar också att företagare inom bygg- och anläggningssektorn ser särskilt pessimistiskt på utvecklingen.

"För en del kan det kanske vara frestande att avfärda bristen på tillit med att säga att det ligger i sakens natur att företagarna är missnöjda med systemet. Det vore ett misstag. I stället borde landets beslutsfattare uppmärksamma varningsflaggan", skriver Företagarna.