DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Undersökning: Föräldrar i utsatta områden gillar fria skolvalet

Förvånansvärt nog har ingen tidigare frågat föräldrar i utsatta områden om hur de ser på valfriheten i skolan, skriver företrädare för Almega på DN Debatt.

Vi har frågat föräldrar till barn i 29 utanförskapsområden om vad de tycker om skolvalet och kvaliteten på skolan. Resultatet visar att dessa föräldrar uppskattar det fria skolvalet, skriver Thomas Erséus, Stefan Koskinen och Andreas Åström.

Förvånansvärt nog har ingen tidigare frågat dem om hur de ser på valfriheten i skolan. Almega kan därför presentera helt nya uppgifter som ifrågasätter påståenden att stora grupper av befolkningen inte vill använda det fria skolvalet och att språkförbistring gör att de inte känner till det.

Enligt undersökningen anser fyra av tio föräldrar med barn i friskolor anser att barnets skola är mycket bra, jämfört med endast tre av tio föräldrar vars barn går i en kommunal skola. Resultaten visar att föräldrar i de särskilt utsatta områdena har en positiv uppfattning om friskolor och det fria skolvalet, skriver Almega-förträdarna på DN Debatt.

DN Debatt: ”Föräldrar i utsatta områden gillar det fria skolvalet”