DEN SVENSKA EKONOMIN

Ekonomer: ”Fel läge att kraftigt öka statens utgifter”

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Stora utgifter är fel fokus för den ekonomiska politiken, anser nationalekonomerna Fredrik N G Andersson och Lars Jonung.

Historien visar att det inte är expansivfinanspolitik som löser landets problem, utan tillväxtpolitiker, skriver de på SvD Debatt:

”En sådan politik, även betecknad som utbuds­politik, är inriktad på att förstärka konkurrensen, höja effektiviteten och produktiviteten i samhälls­ekonomin. Genom att förbättra marknads­ekonomins funktionssätt stärks tillväxt­takten. Enbart genom tillväxt kan den privata och den offentliga konsumtionen öka långsiktigt – bortom valåret 2022”.

SvD: Fel läge att kraftigt öka statens utgifter