DEBATTEN OM FRISKOLORNA

”Det fria skolvalet finns inte utan våra friskolor”

Bild: Mostphotos

Förslag från regeringen och statliga utredningar innehåller flera hot mot friskolorna, skriver företrädare för Friskolornas riksförbund och Almega på Aftonbladets debattsida.

De hänvisar till en ny rapport från Almega som visar att minst 87 000 grundskoleelever förlorar sin friskola om vinstförbud införs och skolpengen sänks.

”Av alla friskoleelever i grund- och gymnasieskolor går 77 procent i skolor drivna som aktiebolag. Att förbjuda dessa skulle få dramatiska konsekvenser, inte minst för landets kommuner som skulle få ta hand om de elever som aktivt valt en annan skola än den kommunala”, skriver de.

Aftonbladet Debatt: Det fria skolvalet finns inte utan våra friskolor

Om debattörerna:

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega tjänsteföretagen

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega