”Det behövs fler privata donationer, inte färre”

En ny professur inom organisation och ledarskap i skolan och utbildningssektorn inrättades på Handelshögskolan i Stockholm tidigare i våras. Professuren bär Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolans namn och möjliggörs av en donation från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation. Bild: Malin Hoelstad/SvD/TT

Sverige behöver fler fria finansiärer som kan donera till forskning och utveckling, skriver Tove Lifvendahl i en SvD-ledare.

Sverige behöver fler filantroper och fria finansiärer som kan donera till forskning och utveckling, skriver Tove Lifvendahl i en ledare i Svenska Dagbladet.

Hon argumenterar mot den Socialdemokratiska ekonomklubben vid Handelshögskolan vars syn på icke-statlig forskningsfinansiering handlar om ”Det är okej att donera pengar, men enbart till forskningsområden där givaren inte har egna intressen”.

”Genom att inte sätta forskaren i ett insynsskyddat rum på det egna företaget utan tvärtemot ställa medel i universitetens och högskolornas eller forskningsinstitutens tjänst, innebär det samtidigt att den kunskapen också kommer alla andra till del, även för konkurrenterna på samma marknad”, skriver hon.

SvD ledare: Det behövs fler privata donationer, inte färre