Debatt: ”Vi behöver mer kärnkraft”

Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Vindkraft är inte lösningen på elkrisen, skriver riksdagsledamoten Carl-Wiktor Svensson (KD) i Expressen Debatt.

I debatten kring förnybar el tar inte kärnkraftverkens opponenter hänsyn till vindkraftens behov av en kostsam elsystemsutbyggnad. Det är hushåll och företagare som kommer att betala notan, menar Carl-Wiktor Svensson. Han poängterar att Svenska Kraftnäts årliga kostnad för transmissionsnätets utbyggnad ligger på 73 miljarder kronor, och kommer att pågå i minst tio år.

För att lösa elkrisen behöver vi välja en annan väg, menar Carl-Wiktor Svensson.

”Sverige behöver under kommande årtionden mer el – mycket mer. Sverige behöver därför en mer driftsäker energimix där en större andel av produktionen är pålitlig året runt. Vi behöver mer kärnkraft”, skriver han.

Expressen Debatt: Tvinga vindkraften att betala för obalansen i elnätet