DEN AKUTA ELKRISEN

Debatt: ”Sverige ensamt om att ha olika elpriser”

Bild: Adam Ihse/TT

El kan inte betraktas som en egen isolerad marknad, skriver Per Tryding, vice vd Sydsvenska Handelskammaren, på SvD Debatt.

En perfekt modell finns inte, men ”med elområden skapas väldigt svårmotiverade incitament för näringslivet”, skriver han och menar att alla länder inom EU avvisar att det ska finnas prisskillnader inom landet på det här sättet.

”Det stör investeringar, det påverkar köpkraft och är tveksamt ur rättvisesynpunkt. Visserligen har Danmark också elområden men där jämnas priserna ut. Den svenska strategin är helt unik”, skriver Per Tryding på SvD Debatt.

SvD Debatt: ”Sverige ensamt om att ha olika elpriser”