EU:S FRAMTID

Debatt: Svenska politiker bryr sig för lite om EU

Bild: Virginia Mayo

Vilket EU vill vi se framöver? Den frågan förtjänar mer utrymme i debatten och måste prioriteras högre upp på på den politiska dagordningen. Det skriver Klas Wåhlberg och Joel Jonsson, Teknikföretagen, i Altinget.

En tydlig svensk EU-agenda som fokuserar på fri konkurrens och öppna marknader. Så lyder uppmaningen från Teknikföretagen till landets makthavare. En ny undersökning från Kantar Public/Sifo visar att 26 procent av svenskarna anser att frihandeln är det främsta skälet till att vi behöver EU.

”Samtidigt har EU:s framgångar på frihandelsområdet avstannat och det ligger en uppsjö av lagförslag på bordet som kommer få stor inverkan på industrins konkurrenskraft. EU-politik med en ökad statlig inblandning i den europeiska ekonomin, mer detaljering i EU:s lagstiftning och en slutenhet mot omvärlden gynnar inte ett innovativt och handelsberoende land som Sverige”, skriver Klas Wåhlberg och Joel Jonsson i Altinget.

Altinget: Teknikföretagen: Svenska politiker bryr sig för lite om EU