OSUND KONKURRENS

Debatt: Staten måste sluta leka företag

Bästa hjälpen till företagen i återstarten efter pandemin är att stoppa offentliga verksamheter att bedriva näringsverksamhet, skriver företrädare för Småföretagarnas Riksförbund på Dagens Samhälle Debatt.

”För det lokala näringslivet skulle stora möjligheter skapas om man begränsar den offentliga driften av näringsverksamhet som konkurrerar med de lokala företagen”, skriver de tre debattörerna Nima Sanandaji, Erik Sjölander (som skrivit en rapport i ämnet) och Mattias Andersson, näringspolitisk talesperson på Småföretagarnas Riksförbund.

De pekar på att offentligt ägda företag konkurrerar med näringslivet inom en mängd områden som tillverkningsindustri, hotell- och restaurang, transport och mineralutvinning.

Dagens Samhälle: ”En fördel med att den offentliga sektorn begränsar sin privata näringsverksamhet är att den då i högre utsträckning kan fokusera på sina kärnuppgifter”