KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Debatt: ”Släpp loss näringslivets kraft i den cirkulära ekonomin”

Bild: Vilhelm Stokstad/TT

Den cirkulära ekonomin är en global megatrend som kommer att förändra vårt samhälle. Här har svenska företag stor potential, men då måste politikerna släppa loss näringslivets fulla kraft, och ge fritt spelrum för förändring, skriver Jenny Svärd på Svenskt Näringsliv i Altingets debatt.

I en ny rapport från Svenskt Näringsliv presenteras en rad grundförutsättningar och möjliggörare för att skapa goda marknadsförutsättningar och snabba på övergången från linjära till cirkulära affärsmodeller.

Det handlar om gemensamma spelregler, ökad digitalisering, utökad samverkan och effektiva tillståndsprocesser är några exempel.

"Utöver dessa grundförutsättningar ser vi ett antal möjliggörare, policyförändringar och åtgärder inom åtta olika områden, som skulle förbättra marknadsförutsättningarna för de cirkulära affärsmodellerna", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicyarbete, Svenskt Näringsliv, tillträdande vd Byggmaterialindustrierna.

För ytterligare framsteg krävs det att också att samhället förändrar sitt synsätt gällande den cirkulära ekonomin, enligt rapporten. Cirkulär ekonomi får inte ses som en rent miljöpolitisk fråga, tvärtom kan omställningen till ökad cirkularitet bidra till att vi når flera hållbarhetsmål, framgår det i rapporten.

Altinget: Släpp loss näringslivets kraft i den cirkulära ekonomin