DEN AKUTA ELKRISEN

Debatt: ”Påskynda elnätsbyggnationen”

Bild: Mats Andersson/TT

Politiska beslut kring energiförsörjningen har kraftigt rubbat systemets stabilitet, skriver företrädare för Företagarna på Smålandspostens debattsida.

Landets småföretagare vill bidra till omställning till ett mer hållbart samhälle, men skenande elpriser riskerar bromsa utvecklingen, skriver Frida Boklund och Philip Thunborg från Företagarna på Smålandspostens debattsida. Därför föreslår de bland annat lika villkor för fossilfri produktion och att elnätsbyggnationen påskyndas.

”I dag är ledtiderna från start till färdig infrastruktur onödigt långa, samtidigt som själva byggtiden är cirka 10 procent av den totala tiden”, skriver de.

SMP Debatt: ”Kronoberg riskerar att kortslutas av höga elpriser”