DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Debatt: ”Miljöbalken ett hinder för att säkra elen”

Bild: Johan Nilsson/TT

Att korta tillståndsprocesserna vid investeringar i kraftverk och elnät är den viktigaste åtgärden för den svenska elförsörjningen, skriver professor Lars Bergman på SvD Debatt.

Att kortare processer är viktigt har många konstaterat, skriver han.

”Men hur detta ska gå till är mindre klart, vilken troligen beror på att lag- och regeländringar som skulle göra väsentlig skillnad är kontroversiella. Det som krävs är förändringar i det som en avgången socialdemokratisk politiker kallade ’ett monster’, nämligen miljöbalken och den ofta utomordentligt stränga tillämpningen av densamma”, skriver Lars Bergman på SvD:s debattsida.

SvD Debatt: Miljöbalken ett hinder för att säkra elförsörjningen