DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Debatt: Kasta ineffektiv och skadlig skatt på tippen

Energiföretagens vd Åsa Pettersson. Bild: Fotograf Erik Cronberg

Januaripartierna har infört en kontraproduktiv skatt som hör hemma på soptippen, skriver företrädare för Energiföretagen på SvD debatt.

Trots att skatten på avfallsförbränning avskaffades redan för ett decennium sedan har partierna bakom januariavtalet valt att återuppta den, med vaga argument om miljönytta. Att skatten är ineffektiv låg till grund för avskaffandet, och när den skickades ut på remiss igen avvisade 17 av 20 remissinstanser den, skriver debattörerna.

Sen fick dessutom Skatteverket uppdraget att utvärdera skatten, redan innan den trädde i kraft. Slutsatsen blev att den är ineffektiv och att den inte underlättar omställningen till en cirkulär ekonomi. Kort sagt finns det inget som motiverar skatten.

”Sverige har ett unikt energi- och avfalls­system. Avfall återanvänds, material­återvinns och energi­återvinns slutligen i våra fjärr- och kraft­värme­verk. Mindre än 1 procent av det kommunala avfallet deponeras, vilket gör att soptippar numer är ovanliga i Sverige, till skillnad från i resten av Europa. Vi vill inte att avfall hamnar på soptippen. Men avfalls­förbrännings­skatten hör definitivt hemma där”, skriver debattörerna.

SvD: ”Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna har infört en kontra­produktiv skatt.”