DEBATTEN OM KVOTERING

Debatt: EU:s kvoteringsförslag är fel och missar målet

Bild: Ernst Henry

Det EU-förslag om kvotering till bolagsstyrelser som ministerrådet nyligen röstade igenom är fel på flera sätt, skriver Svenskt Näringslivs Anne Wigart och Linn Oetterli.

EU-förslaget innebär att börsnoterade bolag kan tvingas att införa regler för hur styrelseledamöter ska tillsättas och att rapportera om detta med syftet att - som huvudregel - nå 40 procent för andelen av det underrepresenterade könet i styrelsen. Svenskt Näringsliv backar syftet att förbättra könsfördelningen i bolagsstyrelserna, men anser att medlen för att göra detta är fel och missar målet.

Det skriver Svenskt Näringslivs Anne Wigart, Senior Legal Adviser, och Linn Oetterli, Junior Adviser på EU-kontoret i Bryssel, i en kommentar på organisationens hemsida. Deras främsta invändning är att de nya reglerna skulle innebära ett oskäligt ingrepp i äganderätten.

"Det skulle frånta bolagets ägare (aktieägarna) rätten att själva bestämma styrelsens sammansättning så att den har den kompetens som ägarna bedömer vara den bästa för att bolaget skall bli framgångsrikt. Det är en integrerad del av äganderätten att fritt välja de personer som ska förvalta ägarnas kollektivt ägda tillgångar. Vidare är direktivförslaget oerhört problematiskt ur ett bolagsrättsligt perspektiv”, skriver de.

Svenskt Näringsliv: Direktivförslaget om kvotering till bolags­styrelser är fel och missar målet