DET SVENSKA LANTBRUKET

Debatt: Energipolitiken hotar svensk livsmedelsförsörjning

Politikerna måste ändra nuvarande system på elmarknaden, annars hotas den svenska livsmedelsförsörjningen, skriver företrädare för jordbruk och livsmedelssektorn på Di Debatt.

Det är oroliga tider i världen, och mer än på mycket länge behöver vi en stark inhemsk livsmedelsproduktion. Branschföreträdarna menar att på grund av stora skillnader i elpriset så har vi en icke lika behandling av landets invånare och företag.

De föreslår därför en rad åtgärder för att ändra nuvarande elmarknadssystem.

Debatt: Energipolitiken hotar svensk livsmedelsförsörjning

Om debattörerna

Per Lindahl, Ordförande, Lantmännen

Jan Ehrensvärd, Ordförande, Äppelriket och Styrelseledamot Lantmännen

Hans Ramel, Ordförande, LRF Skåne

Karin Skoog, Ordförande, LRF Ungdomen Skåne

Nicklas Göransson, Ordförande, Svenska Stärkelseproducenter

Hans Holmstedt, VD Svenska Stärkelseproducenter

Martin Krokstorp, Ordförande, Sveriges Spannmålsodlareförening, Skåne

Camilla Hansson, Ordförande, Skånes Nötköttsproducenter

Peder Janson, Ordförande, Skåne- Blekinge Jordägareförbund

Lars-Johan Merin, Ordförande, Svenska Frö- och oljeväxtodlare

Peter Andersson, Koncernchef/VD, Blentagruppen

Per Stenström, Bertegruppen (Berte Qvarn, Berte Gård, SiaGlass)

Göran Trobro, Lantbrukare, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Sven Svensson, Ordförande, Svenska Maskinstationer

Christoffer Isenstråle, VD, Skånesemin och Svensk Husdjurstjänst

Anna Kristoffersson, Ordförande, Skånes Fårintressenter

Henrik Julin, VD, Orkla Foods Sweden

Philip Abdon, VD, Finax/Abdon Food AB

Anders Rolfsson, Ordförande, Skånemejerier Ek för

Anders Carlsson Jerndal, VD, Pågen AB

Stephan Müchler, VD, Sydsvenska Handelskammaren