Debatt: Byråkrater dödar svenskt fiske

Bild: Michael Probst

Politiken och myndigheterna har svikit det svenska fisket, skriver Jarl Strömbäck på Expressen debatt.

Yrkesmässigt kustfiske är en mycket kunskapskrävande och kapitalkrävande verksamhet. Genom gedigen erfarenhet byggs kunskapen om näringen upp. Men under de senaste tio åren har näringen utarmats av att kunniga och erfarna personer ersatts av skrivbordsbyråkrater, skriver debattören.

Han pekar på att kustfisket kvoteras utan hänsyn till den kunskap och de erfarenheter fiskets yrkesmän besitter och är beroende av. Dessutom är myndighetskontrollerna extrema och sker i misstro mot yrkesmännen, hävdar Jarl Strömbäck.

”Myndigheterna och politiken har svikit och sviker en av världens äldsta näringar i vårt land, och följderna av det sveket kan bli mycket svåra att reparera”, skriver Jarl Strömbäck.

Expressen: ”Det är ingen slump att fisket utefter våra kuster i många områden redan havererat”