KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Cementkrisen kan skaka hela ekonomin – agera nu!”

Cementas fabrik i Slite, Gotland.

Cementbristen kan orsaka grava konsekvenser för näringslivet, och i förlängningen hela landet. Regeringen måste ta situationen på allvar och agera för att undvika en kris, skriver vd:arna på de svenska handelskamrarna på Expressen debatt.

Cementkrisen som väntar i höst går att likna vid att en av de viktigaste kuggarna i det svenska industrimaskineriet går sönder, skriver debattörerna. Sveriges möjligheter att återstarta efter pandemin kan försämras, och minst 400 000 jobb hotas.

Produktionsbortfallet går inte att väga upp med import, särskilt inte ur ett hållbarhetsperspektiv. Blir byggsektorn beroende av utländska producenter går Sverige miste om möjligheten att leda utvecklingen. I värsta fall blir resultatet redan på kort sikt högre utsläpp, menar vd:arna.

”Sveriges regering måste ta situationen på största allvar och agera skyndsamt för att undvika en cementkris som hotar Sveriges omstart, svensk industri och jobb i hela landet liksom den gröna omställningen”, skriver debattörerna.

Expressen: ”Vår uppfattning är att konsekvenserna av ett produktionsstopp på Slite riskerar att bli ekonomiskt mycket kännbara för hela Sverige.”