DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

”Bättre styrning och skarpare krav förbättrar upphandlingen”

Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Mot bakgrund av en svällande pandemiskuld bör vi reflektera över hur vi på bästa sätt utnyttjar de 800 miljarder skattekronor som årligen används vid offentliga upphandlingar. Det skriver Svenskt Näringslivs upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl och Jens Hedström, chef region & marknad, på Dagens Samhälles debattsida.

I praktiken råder stora skillnader mellan hur inköpen genomförs i offentlig eller privat sektor, skriver de. Offentlig sektor visar återkommande brister i inköpsplaneringen. Utan en klar strategi för vilka volymer som kommer att behövas framöver ökar risken för att det köps in mer än nödvändigt.

"Med smartare strategiarbete kan inköp föra in nya perspektiv, erfarenheter och angreppssätt i den offentliga inköpsverksamheten. Perspektiv som kan bidra såväl till sänkta kostnader som till mer robusta försörjningskedjor", skriver debattförfattarna.

De tror också att tydligare hållbarhets- och digitaliseringskrav kan bidra till att dra nytta av den privata sektorns innovationskraft och kunskap. På så sätt kan varje skattekrona användas effektivare.

”Effektivare offentlig upphandling kan inte åstadkommas genom att en enskild upphandlare har vilja och ambitioner – det krävs i stället genomgripande organisationsförändringar där gamla mönster bryts och nya skapas”, skriver debattförfattarna.

Dagens Samhälle: ”Bättre styrning och skarpare krav förbättrar upphandlingen”