DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

”Ge SCB i uppdrag att mäta själv­försörjningen”

Genrebild. Bild: Johan Nilsson/TT

Med dagens arbetsmarknads­statistik går det inte att veta hur många som försörjer sig själva, skriver Johan Eklund, professor i national­ekonomi, på SvD Debatt.

Han lyfter fram att 1,8 miljoner svenskar i arbetsför ålder saknar en tillräcklig inkomst för att vara själv­försörjande. Men dagens arbetsmarknads­statistik ger en annan bild.

”Antalet inaktiva individer i arbetsför ålder är helt enkelt betydligt fler än vad arbetslöshets- och syssel­sättnings­statistiken ger sken av. Utifrån denna statistik går det inte att utläsa hur många som försörjer sig själva, vilket i sin tur är centralt för att förstå välfärds­staten, dess finansiering och utveckling”, skriver han och föreslår att SCB borde ges i uppgift att redovisa själv­försörjnings­statistik.

SvD Debatt: ”Ge SCB i uppdrag att mäta själv­försörjningen”

Om debattören:

Johan Eklund, professor i national­ekonomi och chefs­ekonom Sydsvenska Handels­kammaren, tidigare vd Entreprenörskaps­forum.