DEN SVENSKA EKONOMIN

Ledare: Näringslivet bör ta euro-initiativ

Bild: Vidar Ruud/TT

”Det är näringslivet som bör ta ledartröjan i den nya debatten om svensk euroanslutning”, skriver DI Ledare och menar att frågan handlar om företagen.

Politikerna kommer knappast sätta igång en euro-debatt på egen hand, menar DI Ledare. Orsaken är att frågan anses död efter nejet i folkomröstningen. Därför bör näringslivet ta tag i frågan, anser ledarredaktionen.

”Det var fel att hålla en folkomröstning om euron. Sverige hade redan 1994 röstat för EU-medlemskap, och där ingick planerna på en gemensam valuta. Maastrichtfördraget, där grunden för valutaunionen fanns, hade antagits 1993. Sverige begärde inte något undantag från det i samband med medlemskapsförhandlingarna, något som Danmark har”, skriver DI Ledare, som menar att näringslivet måste markera varför ett inträde i euron är viktigt.

”Det finns en opinionsmässig öppning just nu. När kronan senast var så här svag, 2009, var euroopinionen tillfälligt mycket stark och det var fler som var för än emot. Detta visar att valutakursen påverkar människors uppfattning i denna fråga.”

DI Ledare: Näringslivet bör ta initiativet om euron