DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Vårdföretagarnas reformlista till en ny regering

Bild: OLA HEDIN

Möjligheterna att få på plats bra reformer för vård och omsorg är goda, skriver företrädare för Vårdföretagarna i Altinget och presenterar en reformlista för en ny regering.

Ingen i behov av råd gynnas av en debatt om driftsform, skriver Antje Dedering och Sabina Joyau, förbundsdirektör respektive näringspolitisk chef på Vårdföretagarna. De understryker att vårdköerna var en av väljarnas viktigaste frågor i valet.

”I en enkät ställd från Vårdföretagarna innan valet svarar 7 av 8 partier att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag att patienter som väntar på behandling ska guidas till vårdgivare med kortast kö och att patienter själva ska kunna se väntetider och jämföra kvalitet hos alla vårdgivare”, skriver de i Altinget.

Dessutom efterfrågar Vårdföretagarna att den kommande regeringen upphandlar mer vård och stoppar oseriösa vårdgivare.

Altinget: Vårdföretagarna: Här är reformlistan för en ny regering