KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Volvo satsar på vätgas

En eldriven lastbil med bränsleceller vid en tankstation på en testbana. Vätgasen förvaras i tuber i en sorts tank bakom förarhytten. Bild: Volvo Lastvagnar/TT

Bilindustri (TT)

Volvo Lastvagnar har byggt en eldriven lastbil som får kraften från bränsleceller med vätgas.

Lastbilen ger inga farliga utsläpp. Men det kostar energi att producera vätgas.

Elfordon som drivs av vätgas i bränsleceller har pekats ut som en viktig pusselbit för att få bort våra utsläpp av koldioxid. En sektor där de bedöms kunna göra stor nytta är tunga vägtransporter över långa sträckor.

– De är ett komplement till batteridrivna elfordon, säger Jessica Sandström, som är globalt ansvarig för Volvo Lastvagnars produktutbud.

Batteridrivna fordon har, i alla fall i nuläget, begränsad räckvidd. Lastbilar som drivs av vätgas i bränsleceller väntas däremot kunna köra uppemot 100 mil, innan man behöver fylla på mera gas i tankarna.

Brist på laddstationer, eller tidsbrist för fordon som körs dygnet runt, är andra omständigheter som kan göra batteridrivna fordon olämpliga. Perspektivet för bränslecellstekniken är globalt.

– Den kommer att användas i många delar av Volvokoncernen. Men vi börjar våra tester med lastbilar, och provar ut tekniken här, säger Jessica Sandström.

På väg nästa år

Prototypen som byggts i Göteborg rullar nu ut på Volvos testbana. Nästa år väntas det bli körning på allmän väg. I slutet av 2020-talet kan en lastbil med bränsleceller vara i serieproduktion, tror Sandström.

Själva motorn är i princip likadan som i ett batteridrivet fordon. Men kraften kommer från bränsleceller, där kemisk energi från vätgas blir elektricitet. Det enda utsläppet från lastbilen är vattenånga.

Frågetecknen finns på ett tidigare stadium. Framställning av vätgas är i dag både dyr och energikrävande.

Men "grön" vätgas, som produceras med förnybar el från exempelvis vindkraft, bedöms bli viktig i det fossilfria samhället. Vätgas fungerar dessutom utmärkt för att lagra energi – till exempel från den ojämnt producerande vindkraften.

– Volvo kommer inte att producera vätgas. Vi förväntar oss att andra delar av industrin och samhället kommer att jobba med det. Många industrier kräver grön vätgas för att kunna ställa om till fossilfri produktion, säger Jessica Sandström, och tillägger:

– Det pågår väldigt mycket utveckling inom det här området.

Investerar parallellt

Hon framhåller att omställningen till fossilfria transporter kräver att det finns olika alternativ.

– I det här tidiga skedet behöver vi investera i olika tekniker parallellt, säger Jessica Sandström.

– Även om vi inte vet i dag exakt hur viktig vätgasen blir i förhållande till andra alternativa drivmedel, så måste vi vara öppna med våra planer och fortsätta utveckla. På det sättet får vi med alla olika aktörer som behöver samverka, säger Jessica Sandström.

Hur bred användningen av elfordon med bränsleceller kommer att bli kan bland annat bero på teknisk utveckling, kostnadsbild och politiska beslut i olika länder.

– De som kör med el från batterier i dag kommer att göra det även i framtiden, tror Jessica Sandström.

Micke Larsson/TT

Fakta

Grundprincipen är att energi kan lagras i vätgas med en process som kallas elektrolys.

Elfordonets motor drivs genom att kemisk energi från vätgasen, tillsammans med syre från luften, blir elektricitet i bränsleceller. Den enda biprodukten är vattenånga.

Vätgasen används som bärare av energi, inte som direkt energikälla. Först tillförs vätgasen energi genom elektrolys, sedan utvinns energi ur vätgasen i bränsleceller.

Tekniken finns även i personbilar.

Ska inte förväxlas med fordon som drivs av förbränningsmotorer med olika sorters gas som bränsle (t ex naturgas, biogas).