DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Så allvarlig är nya fraktkrisen – svenska företag flyttar hem

Andie Lahdo, vars företag ABS Wheels Sweden, specialiserat sig på bilfälgar. Här fotad på företaget i Märsta. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Coronautbrott, fraktcontainrar på villovägar och rusande råvarupriser skakar de globala leveranskedjorna. Det svenska företaget ABS Wheels flyttar nu hem sin produktion. ”Fler företag måste vakna”, säger vd:n Andie Lahdo till TN.

Världshandeln befinner sig i ett turbulent läge när de globala leveranskedjorna kärvar rejält. Volvo Cars och Scania har tillfälligt stoppat produktionen vid sina fabriker på grund av bristen på halvledare, insatsvaran som finns i nästan all elektronik som datorer, mobiltelefoner, bilar och cyklar.

”Bristen på halvledare kommer att pågå länge. Problemet är att en bil inte är en bil förrän det sista chipet installerats”

Orsaken till bristen är att tillverkarna, som under pandemin dragit ner verksamheterna, inte hinner med den stora efterfrågan som uppstått. Problemet bottnar i att återhämtningen går fortare än någon kunnat förutse och det har uppstått en ketchupeffekt.

– Digitaliseringen och bilindustrins comeback efter pandemin har skapat ett enormt efterfrågetryck samtidigt som produktionskapaciteten är utnyttjad till max. Jag tror att bristen på halvledare kommer att pågå länge. Problemet för bilindustrin är att en bil inte är en bil förrän det sista chipet installerats, säger Mats Kinnwall, chefekonom vid Teknikföretagen till TN.

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen. Bild: Eva Lindblad

Samtidigt råder en total röra på världshaven där fraktfartyg lastade med containrar fyllda med varor och produkter sitter fast i fel hamnar. Det sker fortfarande lockdowns runt om i världen vilket ytterligare rubbar logistikkedjorna. Kina har till exempel under sommaren stängt en viktig hamn vid två tillfällen när coronasmitta upptäckts där. Ikea har köpt in egna containrar och hyr in extra fartyg för att klara leveranserna till varuhusen.

– Det som hänt är att det blivit stopp i logistikkedjorna och detta sprider sig till andra hamnar. Det kommer dessutom att ta några månader innan fraktfartygen kan gå som de ska över världshaven när allt blir mer normalt, säger Mats Kinnwall.

Flyttar hem produktionen

Ett svenskt företag som känt av kaoset i världshandeln är ABS Wheels som tillverkar och säljer aluminiumfälgar till personbilar på den svenska marknaden. Företaget har haft sin tillverkning i Asien men flyttar nu hem produktionen till Europa.

– Det är bara att bita i det sura äpplet. Vi märkte för två år sedan, alltså redan innan pandemin, att det blev allt jobbigare att få tag på containrar, priserna sköt i höjden, betalningsvillkoren blev sämre och produktionstiderna blev allt längre. Sedan kom pandemin och allt blev ännu värre. Därför är det inte längre hållbart att vara kvar i Asien, säger vd:n Andie Lahdo till TN.

Bild: Fredrik Sandberg/TT

ABS Wheels förlägger sin produktion till Turkiet och Italien, i Sverige finns inget företag som kan tillverka personbilsfälgar. Med omlokaliseringen hoppas Andie Lahdo att leveranserna blir säkrare.

– Jag betalar hellre lite mer och har grejerna här på två veckor än att behöva vänta i månader. Idag är det högst osäkert hur mycket företag kan spara på att lägga tillverkningen i låglöneländer långt bort då det mesta av besparingarna äts upp av fraktpriserna. Dessutom är det så att fabrikerna i Europa har en mer hållbar miljöpolicy och schyssta arbetsvillkor, säger han.

Sju av tio planerar prishöjningar

Ett tungt mått på konjunkturen är inköpschefsindex som tas fram av Swedbank och inköpsorganisationen Silf. Den senaste rapporten bekräftar att den svenska industrin pressas av längre leveranstider och höga råvarupriser. Nästan alla av de 200 tillverkningsföretagen i undersökningen uppger att leveranstiderna från deras leverantörer blivit längre. Sju av tio företag planerar att höja priserna.

– Det är historiskt höga siffror. Vi har aldrig tidigare i indexets historia sett en så stor andel företag som rapporterar om högre insatsvarupriser. Det handlar om allt från stål, gummi, wellpapp, plaster och kemikalier till fraktpriser. Företagens oro är tydlig, säger Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank, till TN.

Swedbank delar bedömningen att en kraftigt ökad tillväxt och efterfrågan efter den värsta pandemivågen har orsakat utbudsproblemen. Containerproblematiken förvärrar läget ytterligare och allt sammantaget gör att prisnivån ökar.

Fraktkostnaden rusat med 670 procent

ABS Wheels har fått sin beskärda del av de rusande råvarupriserna. Priset på aluminium har ökat med 34 procent sedan januari i år. Transport- och logistikkostnaderna har gått upp från 2 200 till 17 000 dollar för en container, en ökning med 670 procent.

– Med sådana kostnadshöjningar måste vi i slutändan lägga det på fälgpriserna till våra konsumenter. Frakterna har blivit för dyra. Men kunderna kommer inte att acceptera att betala hur mycket som helst, säger Andie Lahdo.

Mats Kinnwall tror också att företagens möjligheter att vältra över de ökade kostnaderna på konsumenterna är begränsad.

– Företag vill alltid få ut så mycket som möjligt och försöka höja priserna. Vissa företag kommer att lyckas att höja priserna men jag tror att det blir svårt i allmänhet. Sysselsättningen är globalt sett mycket lägre och arbetslösheten är högre än före krisen. Det gör att det blir ett litet utrymme för företagen att höja priserna mot konsumenterna. Folk har inte råd, säger han.

”Pandemin har blottat svagheten med dagens globala system”

Mats Kinnwall tror att fler företag kommer att göra som ABS Wheels och flytta sin produktion närmare hemmaplan. Världshandeln kommer att gå från globala leveranskedjor till mer regionala kedjor för att minska risken för störningar.

– Processen att korta leveranskedjorna har pågått i mer än tio år. Den utvecklingen förstärks av pandemin när företagen ser hur känsliga de är för internationella störningar. Pandemin har blottat svagheten med dagens globala system, säger Mats Kinnwall.

Jörgen Kennewall håller med om att världshandeln är på väg mot mer regionala värdekedjor.

– Det är tydligt att företagen ser över sina leveranskedjor och försöker lägga inköpen närmare produktionen. En annan variant är att företagen skaffar sig alternativ i form av fler leverantörer och en plan B så att de inte står lika handfallna vid nästa kris, säger han.

Överleva eller inte?

Hur den nya världen kommer att se ut på andra sidan pandemin vet ingen. En viktig faktor för konjunkturen är – tiden. Både Mats Kinnwall och Jörgen Kennemar menar att den nuvarande krisen med långa leveranstider och höga råvarupriser är hanterbar om den blir temporär. Men om krisen drar ut på tiden kan det leda till att den starka återhämtningen kommer av sig.

Andie Lahdo är orolig inför framtiden och menar att fler företag måste inse att den gamla världen håller på att förändras.

– Vi har en intressant tid framför oss. Det kanske blir så att en del bolag inte överlever två år framåt. Därför måste fler företag vakna och kolla åt vilket håll kompassen pekar nu, säger Andie Lahdo till TN.

Svd: Ikea krisdrag - hyr in fartyg

DI: Produktionsstopp på Volvo förlängs