DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Företagaren: Vårdmomsen blir en miljonsmäll

Bild: Camilla Abrahamsson, pressbild

Vårdmomsen blir kvar. Det står klart efter att Vårdmomsutredningens betänkande har presenterats. Kritiken är hård från både fack och arbetsgivare. Varje inhyrd läkare blir en halv miljon kronor dyrare per år, menar företagaren Patrik Wreeby.

För några år sedan bestämde sig Skatteverket för att betrakta i princip all personaluthyrning inom sjukvården som momspliktig. Normalt omfattas vårdtjänster av ett undantag för momsplikt. Ändringen i tolkning har slagit hårt mot privata vårdgivare som inte kan kompenseras för moms.

På tisdagen kom betänkandet som innebär att vårdföretagen ska kompenseras, men själva vårdmomsen försvinner inte.

Karin Liljeblad, näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna, är kritisk:

– Vårdmomsen försvårar kompetensförsörjningen i vården och omsorgen och hindrar samverkan, när privata vårdgivare löser vårduppdrag. Det drabbar både stora och små vård- och omsorgsgivare runt om i hela landet, men i synnerhet de på landsorten och i glesbygden där bristen på vårdpersonal är stor, säger hon i ett pressmeddelande och efterlyser lagändringar.

Även Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale är missnöjd:

– Med en vag hänvisning till eventuellt kommande utslag i EU-domstolen valde utredningen den svåra och värsta vägen: att med olika mekanismer kompensera för momsen. Det är beklagansvärt och fegt, säger hon i ett pressmeddelande.

För Patrik Wreeby, som driver företaget Premiecare med fem vårdcentraler i södra Norrland, minskar vårdmomsen möjligheterna att behandla sina patienter.

– I norra delarna av Sverige har vi haft en kronisk läkarbrist under årtionden. Västernorrland har dessutom invånare med bland den kortaste medellivslängden i Sverige, så behovet av läkare är stort, säger han.

Om det inte finns läkare att anställa, så ökar momsen kostnaden för varje inhyrd läkare med cirka en halv miljon kronor per år, förklarar han.

– För varje inhyrd läkare försvinner således cirka 500 läkarbesök, som inte blir av, helt i onödan, på grund av momskostnaden. Vi kommer helt enkelt att ha tillgång till färre läkartimmar. I detta läge drabbar momsen högst reellt våra möjligheter att verka för liv och hälsa.

Vårdföretagarna: Vårdmomsutredningen försvårar för sjukvården - det behövs lagändring

Läkarförbundet: Fegt vägval om vårdmomsen