BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Var fjärde handlare utsatt för hot

Var fjärde handlare är utsatt för brott. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Ekonomi (TT)

Svenska butikshandlare är fortsatt drabbade av brott och hotfullt beteende. 41 procent av tillfrågade handlare säger sig ha blivit utsatta, enligt Svensk handels senaste trygghetsbarometer för tredje kvartalet 2021. Andelen är nu fyra procentenheter lägre än andra kvartalet 2021 och fyra procentenheter lägre än motsvarande kvartal föregående år.

"Brotten mot handeln minskar i denna mätning, men trenden är tydlig. Brotten mot handeln har stadigt ökat under lång tid. Det är givetvis glädjande att färre handlare utsatts för brott den senaste tiden men vi ska vara försiktiga med att dra stora växlar på nedgången", säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, i rapporten.

Framförallt är det andelen som drabbats av stöld under den senaste tiden som minskat, från 38 till 29 procent.

"Historiskt har vi sett en minskning av brott under sommarmånaderna. Minskat resande i ljuset av pandemin kan också ha hållit vissa av de utländska stöldligorna borta", säger Per Geijer.