Utredning ska granska moteld mot bolagsbrott

Regeringen tillsätter en utredning kring hur bolag används för brottslig verksamhet. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Samhälle (TT)

Regeringen vill motverka att företag används för brottslig verksamhet och tillsätter en statlig utredning som ska överväga en rad möjliga motåtgärder.

"Brottslighet med kopp­ling till företag medför nega­tiva effekter både för närings­livet och för övriga sam­hället. Det kan handla om att krimi­nella grupper använder sig av falska identi­teter eller bulvaner för att tvätta pengar genom bolag", säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson (S) i ett pressmeddelande.

Utredningen ska bland annat undersöka vilka för- och nackdelar som finns med att små aktiebolag är undantagna från revisionsplikten, om Bolagsverkets roll kan "stärkas i ett brotts­före­byggande syfte" och om bolagskapningar ska kriminaliseras. Dessutom ska man undersöka hur skyldigheten att lämna in digitala årsredovisningar ska utformas och om tidsfristen bör kortas.

Justitierådet Johan Danelius i Högsta domstolen blir särskild utredare.

Uppdraget som gäller digitala årsredo­visningar ska redo­visas senast den 22 december nästa år. Övriga delar ska redo­visas senast den 22 juni 2023.

Ann Edliden/TT