DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Trots globala störningar – ökande godsflöden i Göteborgs Hamn

Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

I Göteborgs Hamn hanterades 411 000 containrar under det första halvåret 2021, framgår av ett pressmeddelande.

Trots stora störningar i de globala godsflödena på grund av pandemin fortsatte godsvolymerna att utvecklas i positiv riktning i Göteborgs Hamn under första halvåret 2021.

Det skriver Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande.

Under andra kvartalet var andelen järnvägsburet containergods till och från hamnen 70 procent vilket beskrivs som ett ”all time high”.

– Det är en exceptionell siffra i absolut världsklass. Det är ett kvitto på att vi har ett extremt välfungerande järnvägskoncept som varuägarna uppskattar och som vi fortsätter att utveckla. Och ju mer gods vi lyckas flytta från väg till järnväg, desto bättre är det för klimatet, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, i pressmeddelandet.

Pressmeddelande: Ökande godsflöden i Göteborgs Hamn trots globala störningar