FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Toppchefernas hemlighet: Så skapar du ett succéföretag

Johan Grönstedt, strategichef på Howwe Technologies som gjort undersökningen. Bild: JOSEF MAXSON

Vad krävs för att ett företag ska lyckas? Drygt 100 svenska vd:ar berättar hur de arbetar för att företaget ska lyckas.

Förändringar. Pågående projekt. Hur de hanteras kan avgöra ett företags möjlighet att bli framgångsrikt. Det visar en undersökning där drygt 100 svenska vd:ar deltagit.

Vad krävs för att ett företag ska lyckas? Nu har drygt 100 svenska vd:ar berättat om hur de arbetar för att företaget ska lyckas och helst vara högpresterande över tid. Svaren har samlats ihop av Howwe Technologies som sammanställt det i en rapport som ger en inblick i hemligheten bakom ett företags framgång:

– De bolag som i undersökningen definierar sig själva som finansiellt högpresterande jämfört med branschsnittet utmärker sig främst inom tre olika områden. De lyckas driva igenom förändringar snabbt och får med sig hela organisationen i förändringsarbetet. De har förmågan att prioritera antalet mål och dessutom bryta ner målen till tydliga aktiviteter på alla nivåer i bolaget. De använder sig också utav datadrivna insikter i större utsträckning där de låter data ligga till grund för beslut och åtgärder, skriver Howwe Technologies i ett pressmeddelande.

Hemligheten: Så skapas framgångsrika företag