FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Superentreprenören avslöjar – detta granskar en investerare

Douglas Roos. Bild: JONAS EKSTRÖMER / TT

Entreprenören Douglas Roos ger exklusiva tips på vad en tänkbar investerare kommer att granska, skriver Driva Eget.

Första punkten handlar om entreprenörerna själva. Är de redo att satsa allt för att lyckas? Tror jag på det de säger? Tror jag att de kommer att lyckas?

En annan viktig faktor är affärsmodellen, skriver Driva Eget.

Superentreprenören avslöjar – det här kommer en potentiell investerare granska