DEN AKUTA ELKRISEN

Står inför investering på en halv miljard – tvingas acceptera elstopp

Bild: Adam Ihse/TT/Mostphotos

Företaget Nynas har en unik chans att expandera, men elbristen kan sätta stopp. En storinvestering på en halv miljard kronor innebär samtidigt att de måste acceptera potentiella elbortfall vid effekttoppar. ”Blir ingen jättespännande investering”, säger Rolf Allgulander på Nynas.

Nyligen har medier rapporterat om brister i svenskt vägunderhåll där både Transportföretagen och Trafikverket efterfrågar större satsningar. Det skapar möjligheter för Nynas, storleverantör av bitumen för vägbeläggningar och asfalt i Sverige och Europa. De står beredda att göra nödvändiga investeringar i sin produktion för att möta en ökad efterfrågan.

Men på grund av ett bristande elsystem i södra Sverige hamnar Nynas i ett låst läge.

– Vi har ett tydligt dilemma där det kommer att bli mycket svårt att fatta ett bra investeringsbeslut. Vi riskerar att bli klämda mellan kraven i en omfattande tillståndsprocess och bristen på el, förklarar Rolf Allgulander, vice vd för Manufacturing på Nynas.

För att Nynas ska öka sin produktionskapacitet siktar företaget på att investera i en ny ugn med syftet att värma råolja. Ursprungstanken var att ugnen skulle gå på naturgas. Men då löper Nynas risken för en nettoökning av koldioxidutsläpp vilket riskerar att trigga igång en översyn av Nynäshamns-raffinaderiets hela miljötillstånd. Detta trots att tillståndet idag, och i sig, inte reglerar utsläppsnivåerna av koldioxid och att förändringen i produktionen i övrigt ryms inom nuvarande tillstånd.

Då Nynas både ska klara att möta en ökad efterfrågan och att samtidigt klara att ställa om produktionen för att möta klimatutmaningen, tittar man därför på elektrifiering som en alternativ lösning.

Företaget har vänt sig till Vattenfall för att se hur ett sådant upplägg skulle se ut. Vattenfall har svarat att man inte kan ge mer effekt till en helt ny ugn. Då krävs det att man drar nya elnät. Det är något Rolf Allgulander befarar kan dra ut på tiden.

– Om man räknar med risken för överklaganden kan det dröja till 2030-talet. Vi har en affärsplan som innebär att den här ugnen ska vara igång 2024, säger Rolf Allgulander.

För att undvika ett sådant stort projekt föreslog i stället Nynas att bygga en gasugn som kan komplettera deras energiförbrukning via el. Det var Vattenfall öppna för. Men samtidigt förbehöll de sig rätten att stänga ner elförsörjningen vid tillfällen när man når effekttoppar. De uppenbara hindren i svensk elinfrastruktur blir hämmande för företagsklimatet, menar Rolf Allgulander.

– Det blir inte en jättespännande investering om man tvingas lägga en halv miljard kronor på ett projekt som Vattenfall begär att kunna stänga av när det behagar, säger Rolf Allgulander.

Risken finns att investeringen uteblir helt och hållet. Eller att Nynas tvingas ta fram en hybridugn som drivs av både gas och el. Gasförbrukningen skulle då behövas för att täcka upp för de dagarna då Vattenfall inte kan leverera. Samtidigt skulle el efterfrågas för att hålla energiförbrukningen på en tillfredsställande nivå vad gäller koldioxidutsläpp.

– Den här investeringen riskerar att bli 20–30 procent dyrare än vad den annars hade blivit. Vi jobbar frenetiskt för att lösa det här. Om vår styrelse ska kunna fatta investeringsbeslut till hösten så måste de ha klarhet i det här snart. Annars blir det väldigt svårt att ta ställning, säger han.