FÖRETAGEN OCH MILJÖN

SKR ratar regeringens skräpförslag

Kommunerna föreslås överta ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar och tidningar. Bild: Martina Holmberg / TT

Miljö (TT)

Regeringen vill ge kommunerna ansvar för insamlingen av förpackningar från hushållen – men planen möts av kritik. "Regeringens förslag reglerar för mycket i detalj", säger SKR:s ordförande Anders Knape.

I Sverige finns ett lagstiftat producentansvar för förpackningar. Det innebär att den som tillverkar eller importerar en förpackning i papper, plast, glas och metall också ansvarar för att avfallet tas om hand och återvinns.

Insamlingen av förpackningar och tidningar från hushållen sköts i dag av det branschägda företaget Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

I februari meddelade regeringen att producentansvaret skulle ses över, och i november presenterades promemorian "En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter Regeringen föreslår bland annat att kommunerna, mot en avgift från producenterna, övertar huvudansvaret för insamlingen.

Regeringen anser att förändringarna, som föreslås träda i kraft etappvis mellan 2024 och 2026, ger en tydligare ansvarsfördelning som ska leda till ökad återvinning. Från de berörda parterna har mottagandet emellertid varit svalt.

Kritiserar detaljstyrning

FTI:s vd Helena Nylén välkomnar i ett pressmeddelande att utredningen förvisso tagit hänsyn till vissa av företagets synpunkter, men anser att förslaget innehåller "betydande brister".

Även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger nu förslaget tummen ned och betonar vikten av att producenterna behåller hela det ekonomiska ansvaret.

"Om förslaget genomförs är SKR:s bedömning att alla kommuner inte kommer få full kostnadstäckning för förpackningsinsamlingen. Dessutom är införandetiden för kort", säger Anders Knape, ordförande för SKR enligt ett pressmeddelande.

Förslaget anses vidare för detaljreglerat när det gäller insamlingssystemets utformning.

"Om kommunerna ska få ansvar över insamlingen måste det också vara kommunerna som bestämmer hur insamlingen ska gå till. Regeringens förslag reglerar för mycket i detalj, vilket kommer att leda till dyra lösningar som är ineffektiva både ekonomiskt och för miljön", säger Anders Knape.

Promemorian är ute på remiss till och med den 7 februari nästa år.

Simon Uggla/TT